Fluid Car Scene (Segment) #1-5

Photo (1): Installation View, Fluid Car Scene (Segment) #1-5, Bahnwärterhaus, Esslingen, Germany, 2021 (Foto: Nadine Bracht)
Photo (2-4): Installation View, Fluid Car Scene (Segment) #1-5, Bahnwärterhaus, Esslingen, Germany, 2021

Fluid Car Scene (Segment) #1-5, 2021-2022
C-Print
103 × 39.3 cm, 103 × 20.2 cm, 103 × 31 cm, 103 × 44.8 cm, 103 × 57 cm (Einzelbild)
103 × 197.6 cm (Reihe)
Je mit 1.1 cm Distanz

More Projects